Προστασία δεδομένων

1. Εισαγωγή

Η προστασία του απορρήτου, των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας είναι προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες μας με μέγιστη ασφάλεια. Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς άτομα που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και μπορεί να οδηγήσει στη γνώση ή την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία είναι το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου σας κ.λπ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πράξη ή σειρά εργασιών που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση ή η οργάνωση της δομής, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η αλλαγή, η ανάκτηση, η αναζήτηση για ενημέρωση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης, συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής (άρθρα 4 παρ. 1 & 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης προσπάθειας, παρακάτω θα εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτά, ώστε εάν συμφωνείτε, να μπορείτε να το δηλώσετε ώστε να μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Business Playbox (εφεξής «η Επιχείρηση»), όπως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ενημερώνει τους επισκέπτες του ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, στο προκειμένου να τους παράσχει την ζητούμενη υπηρεσία. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση email κ.λπ. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν πληροφορίες όπως το όνομα του κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

3. Σκοπός επεξεργασίας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από την είσοδό σας στον ιστότοπό μας, από τη δική σας τηλεφωνική επικοινωνία ή e-mail ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας: α) στο πλαίσιο σύναψης ή/και εκτέλεσης συναφθείσας σύμβασης πώλησης προϊόντων και για την εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, β) στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στον ιστότοπό μας, γ) εάν είναι απαραίτητο για την τήρηση της νομικής μας υποχρέωσης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι από κρατική αρχή, εν όψει επίσημης οδηγίας ή δικαστικής ή άλλης απόφασης του τις Αρχές, καθώς και δ) να προστατεύσουμε και να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και αξιώσεις μας, και να υπερασπιστούμε και να υπερασπιστούμε νομικά τους εαυτούς μας έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων που προκύπτουν από τα συμβόλαια πώλησης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες του ιστότοπου διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να τα διορθώνουν, να τα ανανεώνουν ή να τα διαγράφουν, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματά τους, τα οποία τους παρέχονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς συμβάσεις, το www.playbox.cy δεν πρόκειται να προβεί σε καμία αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 20 του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Εκτός από τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας, συλλέγονται αυτόματα περαιτέρω δεδομένα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP που παρέχεται από τον πάροχο πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο ή πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (τεχνικές πληροφορίες).

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά δεδομένα, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και προστασία του ιστότοπού μας από επιθέσεις και καταχρήσεις, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από την είσοδό σας στον ιστότοπό μας, από το δικό σας τηλέφωνο ή e-mail ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας: α) στο πλαίσιο σύναψης ή/και εκτέλεσης συναφθείσας σύμβασης πώλησης προϊόντων και για την εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, β) με τη ρητή συγκατάθεσή σας που δίνεται είτε μία φορά κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιθυμείτε, προκειμένου να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό – προσφορές για τα προϊόντα μας, c) to the extent that it is necessary to prevent or prosecute the abuse or other illegal behavior on our website, γ) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στον ιστότοπό μας, ε) να προστατεύσουμε και να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και αξιώσεις μας, και να υπερασπιστούμε και να υπερασπιστούμε νομικά τους εαυτούς μας έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων που προκύπτουν από τα συμβόλαια πώλησης, τις υπηρεσίες που παρέχονται, από και κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Α) Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

– Καταγραφές

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστότοπού μας, οι ακόλουθες πληροφορίες θα αποθηκεύονται κανονικά για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

– Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) του υπολογιστή πρόσβασης.

– Ο ιστότοπος από τον οποίο μας επισκέπτεστε (σύσταση).

– Οι ιστοσελίδες μας που επισκέπτεστε.

– Η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης

– Τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης.

– Λειτουργικό σύστημα.

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν ως τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

– Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στους ιστότοπούς μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο άνετη. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση του ιστότοπού μας ή τις λειτουργίες του καλαθιού αγορών, καθώς και τη δυνατότητα μίας εγγραφής, έτσι ώστε να χρειάζεται να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν έναν σαφή συνδυασμό γραμμάτων / ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας και μεταδίδονται μόνο στον διακομιστή μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες cookie που θέλετε από εδώ ή να προβάλετε και να διαγράψετε τα cookie που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και να ελέγξετε τον τρόπο χειρισμού των cookie γενικά μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο μας σχετικά με τις Ρυθμίσεις και την Πολιτική Cookies.

Β) Εγγραφή, σύνδεση και παραγγελία

Όταν εγγράφεστε και συνδέεστε ή όταν κάνετε μια παραγγελία ή όταν ξεκινάτε να κάνετε μια παραγγελία αλλά δεν την ολοκληρώνετε, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε ήδη ενημερώσει με την εγγραφή σας και πάντα σύμφωνα με τη συγκατάθεση που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας, προσφέροντάς σας προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε κατά την προηγούμενες καταχωρήσεις σας. στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή όταν προσπαθείτε να κάνετε την παραγγελία σας.

Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας ζητείται να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Τα υποχρεωτικά πεδία για την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας συλλέγονται από τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση παράδοσης και τιμολόγησης, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

Μετάδοση πληροφοριών για τη γκάμα των προϊόντων μας και ειδικές προσφορές και άλλες ενημερώσεις.

– Με τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις πληροφορίες που έχετε παραγγείλει ή επιχειρήσετε να παραγγείλετε από τη γκάμα προϊόντων και για άλλες προωθητικές ενέργειες από τον ιστότοπο στη διεύθυνση email που έχετε δώσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

– Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με προωθήσεις και ειδικές προσφορές του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

– Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των email μας και για να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενό τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και τα κλικ, δηλαδή αν ανοίγετε τα email μας, ποιο είναι το περιεχόμενο των email που ανοίγετε και εάν και γιατί τα email μας μπορεί να μην έχουν παραδοθεί. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς.

– Ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας και τη λειτουργία του ιστότοπου, για παράδειγμα σχετικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση η παραγγελία, σχετικά με τη σύμβαση, διεκπεραίωση πληρωμών) δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αυτές οι ειδοποιήσεις θα σταλούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δώσει.

– Μεταφορά σε παρόχους υπηρεσιών

Για να λειτουργήσει το site και να ολοκληρώσετε τις παραγγελίες σας, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση των συμβολαίων μας.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται μαζί μας ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων και επομένως χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Έχουμε συνάψει ειδικές συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες, λαμβάνοντας και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με την υποχρέωση να παρακολουθούμε συνεχώς τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.

Στις παραπάνω συνεργαζόμενες μαζί μας εταιρείες, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης προϊόντων και την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Η μετάδοση αυτή γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών και μέτρων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Ειδικά για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους για την εκτέλεση των συμβολαίων σας και την παροχή υπηρεσιών, ισχύουν τα ακόλουθα:

– Για την παράδοση εμπορευμάτων σε μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται από την τοποθέτηση της παραγγελίας.

– Για την πληρωμή αγαθών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζετε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών διακομιστή πληρωμών στη συνεργαζόμενη Τράπεζα που αναφέρετε στους Τρόπους Πληρωμής της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, γίνεται και διεκπεραιώνεται από την εταιρεία PayPal (Europe) S.àr.l. etCie, S.C.A., 22-24 BoulevardRoyal, L-2449 Luxembourg, αρ. Εμπορικό Μητρώο: R.C.S. Λουξεμβούργο Β 118 349.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης, γίνεται και διεκπεραιώνεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα της επιλογής σας. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε στοιχεία πληρωμής σε αυτήν τη συναλλαγή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή άλλες τραπεζικές ή άλλες πληροφορίες. Παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας μόνο στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας.

6. Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πιο προηγμένα συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας που εγγυώνται την κατάλληλη ασφάλειά τους, μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους, μεταξύ άλλων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη παράνομη επεξεργασία και κακή χρήση από τρίτους, τυχαία απώλεια κ.λπ. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοί μας, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Χρησιμοποιούμε το σύστημα TLS = TransportLayerSecurity για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση σύνδεσης TLS. Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται στα σχετικά ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα.

7. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως αναφέρεται παραπάνω. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας σε αυτόν τον ιστότοπο, τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματός σας θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών.

Τα τραπεζικά σας στοιχεία που μπορεί να σας ζητηθούν διαχειρίζεται ο πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών και διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη σχέση ή την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies διατηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που δίνετε τη συγκατάθεσή σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπό μας, για τη χρήση cookies.

8. Τα δικαιώματά σας

Εφαρμόζουμε τα πιο προηγμένα συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την πλήρη και απρόσκοπτη άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας. Στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης εξυπηρέτησής σας, διασφαλίζουμε ότι ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ότι έχετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας για διόρθωση ή διαγραφή τους, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις πληρούνται όπως ορίζονται από την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ο πιο γρήγορος και ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη σας και αμέσως είτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκεί είτε να διαγράψετε εντελώς τον λογαριασμό σας. Στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα σας δεν καταστρέφονται αλλά παραμένουν κλειδωμένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις θεσμικές, συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση, κατόπιν αιτήματός σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Σε κάθε περίπτωση και εάν το επιθυμείτε, σας δίνεται η ευκαιρία να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον το αίτημά σας δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Τ.Θ. 23378,1682 Λευκωσία, τηλ: +35722818456).

commissionerdataprotection.gov.cy

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/6AE8EE38D05E28C6C22581FD004202B2

Συνοψίζοντας τα παραπάνω πραγματοποιώντας είσοδο στον ιστότοπό μας και για να ολοκληρώσετε την περιήγησή σας και να παραγγείλετε ένα προϊόν ή υπηρεσία που ζητήσατε, πρέπει να συναινείτε είτε κάθε φορά που συνδέεστε είτε αφού εγγραφείτε ως πελάτης: α) στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των παραγγελιών σας για τη σύνταξη του προφίλ καταναλωτή σας, β) στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, γ) στη χρήση cookies όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, δ) στη διαβίβαση των απαραίτητων και μόνο απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω.

Η παραπάνω ρητή συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε κατανοήστε εάν η αίτηση για την ένσταση / ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να πάρει εύλογο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς στο μεταξύ.

Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσης ή της αντίρρησής σας, αρκεί μια απλή ειδοποίηση. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας χωρίς καμία χρέωση. Μόλις λάβετε πληροφορίες από εμάς μέσω email, μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» που περιλαμβάνεται στο email.

9. Κουμπί κοινωνικής δικτύωσης

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά πρόσθετα διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το κουμπί “Μου αρέσει” στο Facebook) στον ιστότοπό μας. Η ενσωμάτωση αυτών των προσθηκών υλοποιείται μέσω του addthis.com από την Clearsprings Technologies, Inc, 8000 WestparkDrive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA. Για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης που αποτρέπει τη μετάδοση δεδομένων (π.χ. διεύθυνση IP) σε addthis ή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις ανοίξει ο ιστότοπός μας. Μόνο όταν τα κοινωνικά πρόσθετα κάνουν κλικ για πρώτη φορά, τότε ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα περιήγησής σας να ανακτά πρόσθετα από τους διακομιστές addthis και να τα παρουσιάζει ως μέρος του ιστότοπού μας.

Σε αυτόν τον συνδυασμό, πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται στο addthis στις ΗΠΑ και σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Επιπλέον, το addthis.com μπορεί να αποθηκεύει cookies ή τα λεγόμενα “webbeacons” στον υπολογιστή σας.

Μόνο όταν κάνετε κλικ σε πρόσθετα κοινωνικών δικτύων για δεύτερη φορά, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως το κουμπί «Πρόσκληση φίλου» (π.χ. «Μου αρέσει»). Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στη σχετική προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης, ο πάροχος κοινωνικών δικτύων ενδέχεται να μπορεί να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τα δεδομένα του προφίλ του δικτύου σας. Επομένως, επικοινωνήστε με τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του addthis.com στην πολιτική απορρήτου του addthis.com κάνοντας κλικ στο www.addthis.com/privacy.

Μάθετε για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μεμονωμένα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των cookies και των webbeacon. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από το πρόγραμμα δημιουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. Επιπλέον, οι τρίτοι πάροχοι προσφέρουν τις λεγόμενες επεκτάσεις και προσθήκες προγράμματος περιήγησης με τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας χειρίζεται τα cookies και τις προσωπικές πληροφορίες.

Επιλέγοντας τα παραπάνω κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης, παρέχετε και τη συγκατάθεσή σας για όλα τα παραπάνω.

10. Επίσκεψη ιστοσελίδων άλλων εταιρειών

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας δεδομένων για εξωτερικούς ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ενημερωθείτε για την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

11. Τροποποιήσεις σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Θέλουμε πάντα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι απαραίτητο να ενημερώσετε και να τροποποιήσετε αυτήν την πολιτική και πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτή τη διαδικασία σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Στο βαθμό που τέτοιες τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα στείλτε email στο playboxcy@gmail.com