Πνευματικά δικαιώματα

Ο ιστότοπος www.playbox.cy είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Business Playbox (εφεξής “η Επιχείρηση” ). Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά καθώς και όλα τα ψηφιακά αρχεία γενικά) και οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που εισάγονται στο διαδίκτυο είναι πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από την ελληνική, κυπριακή, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να μεταδοθεί, να αναδημοσιευτεί ή ακόμα και να διανεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο.
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.playbox.cy.

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια του Playbox ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση ενός αντιγράφου ή τμήματος επιλεγμένου περιεχομένου (από το ψηφιακό περιεχόμενο του ιστότοπου) σε προσωπικό υπολογιστή αποκλειστικά για προσωπική και μη δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα χωρίς διαγραφή δεδομένων, τα οποία αποδεικνύουν την προέλευσή του από το ιστοσελίδα www.playbox.cy.

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά διακριτικά που αντιπροσωπεύουν το www.playbox.cy ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά εμπορικά σήματα του www.playbox.cy ή τρίτων, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων και βιομηχανική ιδιοκτησία. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου, η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη που απορρέει από τη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων τρίτων.